آکادمی گراف ابریشم
تولیدات دیجیتال آموزشی

سخنرانی و دوره ها

معرفی

گراف ابریشم، به هدف در دسترس قراردادن محتوای آموزشی، به برگزاری سخنرانی آموزشی در موسسات و تولید فیلم های آموزشی می پردازد


: تمرکز بر روی موضوعات زیر است

عکاسی، انیمیشن و هنرهای دیجیتال-

ریاضیات گسسته -

برنامه نویسی کامپیوتر برای دانش آموزان-


.اخبار دوره ها، مطالب و ترفند ها را درصفحه های اجتماعی گراف ابریشم دنبال بفرمایید


 
 
 

:(ورکشاپ و دوره های پیشین (از 1383 تا کنون

دوره های آموزشی مرتبط به شکل ورکشاپ برحسب دعوت سازمان یا مرکز آموزشی برگزار شده است

سخنرانی

 حرکت دوربین در روایت انیمیشن ، کنفرانس انیمیشن انگلستان، دانشگاه ادج-هیل *

ماره ها در کامپیوتر، کنفرانس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی *

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی P pr NP Complete *

رواشناسی و علوم شناختی در انیمیشن، دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر *

دوره های کوتاه مدت 

کارگاه دو روزه ی ویژه ی دبیران - شیوه های تولید محتوای آموزشی برای استفاده در مدارس هوشمند *
دوره ی فشرده ی 3 روزه آمادگی نهایی برای مسابقات برنامه نویسی *
دوره های بلند مدت 
دوره های 42 ساعته- C, C++, VB, Python, Small Basic, Pascal, Scratch : زبان های برنامه نویسی همچون
نرم افزارهای تخصصی
نرم افزارهای مرتبط با کامپیوتر
دوره ی 15ساعته -dreamweaver - طراحی وب
دوره 9 ساعته آموزشی + 9 ساعته پروژه سازی - Game maker - بازی سازی دو بعدی
دوره ی 10 ساعته - multimedia builder- ساخت اتوران
دوره ی 10 ساعته - crypto- رمز نگاری 
نرم افزارهای میان رشته ای درخدمت هنر
 دوره ی 10 ساعته-Adobe Premiere - تدوین و مونتاز فیلم 
تری دی استودیو - بخش مدلسازی مقدماتی -دوره های 15 ساعته و 10 ساعته
  دوره ی 9 ساعته آموزشی و 9 ساعته پروژه و ارائه در نمایشگاهphotoshop- در دو بخش واقع گرایانه و تصویر گرایانه
دوره ی 9 ساعته Flash- متحرک سازی دو بعدی 
 دوره ی 3 ساعتهMonkeyjam- استاپ موشن

magic score - نت نویسی کامپیوتری
soundforge- تدوین صدا